Tietosuojapolitiikka/Privacy policy

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

Johdanto

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötiedon käsittelyssä. Digitaalisessa, globaalissa maailmassa tietosuojan merkitys on korostunut ja tähän on EU:ssa vastattu tietosuoja-asetuksella, joka on sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenmaissa. Asetusta sovelletaan sekä yrityksiin että viranomaisiin.

15min.fi Oy in sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuojaasetusta (GDPR).

Asiakkaiden luottamuksen säilyttäminen ja vastuullisuus ovat keskeisiä arvojamme.

 

Vastuut ja organisoituminen

Kokonaisvastuu 15min.fi Oy:n tietosuojasta on ylimmällä johdolla.

Jokaisen 15min.fi Oy:n työntekijän tulee tuntea tietosuojan perusperiaatteet, noudattaa ohjeita, osallistua koulutuksiin, käyttää yhteisiä järjestelmiä sekä raportoida mahdollisista puutteista tietosuojassa.

 

Periaatteet

15min.fi Oy:ssä noudatetaan seuraavia periaatteita henkilötietojen käsittelyssä:

 

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

15min.fi Oy:ssä noudatetaan avoimuuden periaatetta. Tietoja kerätään ja käsitellään tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten edellyttämällä tavalla.

 

Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi

Tietoja kerätään vain käyttötarkoitussidonnaisesti ja kerättävän tiedon määrä minimoidaan.

 

Tietoturva ja riskienhallinta

Tietosuojatyö on riskilähtöistä. Riskejä tarkastellaan säännöllisesti ja niiden perusteella tehdään korjaavat toime

 

15min.fi Oy käsittelee 15min.fi:n verkkosivujensa vierailijoiden henkilötietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jossa 15min.fi Oy toimii rekisterinpitäjänä.

Päivitetty viimeksi 13.10.2021

 

Yhteystiedot

Nimi: 15min.fi Oy

Y-tunnus: 3214164-1

Postiosoite: Karjamäentie 12 C 30, 80230 Joensuu, Suomi

Sähköpostiosoite: 15min.fi.joensuu@gmail.com

15min.fi

 

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

WhatsApp: +358 46 8898115

 

15min.fi Oy on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voit ottaa yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta.

 

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

Nimi ja yhteystiedot

• Nimi

• Osoite

• Kotikunta

• Postinumero

• Puhelinnumero

• Sähköpostiosoite

• Maksuvälinetiedot, kuten maksuvälineesi numero ja voimassaolopäivämäärä (tietoja vaaditaan tilausten tekemiseksi 15min.fi-palvelun kautta, mutta 15min.fi Oy ei säilytä tietoja, sillä 15min.fi Oy käyttää ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa)

 

 

Asiakaspalautteet

Ostohistoria mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

Toimitustiedot ja maksutapa

Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön liittyvät tiedot ja tunnisteet

Palveluun kirjautumisessa käytetyn laitteiston ja selaimen versio-, asetus- sekä muita tunnistetietoja

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

•  asiakassuhteen hoitaminen

•  palveluistamme kertominen

 

Nimi- ja sähköpostitietoja käsittelemme yhteydenpitoa varten.

 

Säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään rajatun ajan, seuraavasti:

Käyttäjätili, jota ei ole aktivoitu, poistetaan 30 päivän kuluttua tilin aktivoinnin muistutusviestin lähettämisestä. Muistutusviesti lähetetään 90 päivän kuluttua tilin luomisesta.

Käyttäjätili, joka on pyydetty poistamaan, poistetaan järjestelmästä 90 päivän kuluessa

Käyttäjätili, johon ei ole kirjauduttu mistään palvelusta, poistetaan 30 päivän kuluttua muistutusviestin lähettämisestä. Muistutusviesti lähetetään 2 vuoden kuluttua edellisestä kirjautumisesta.

Säilytämme tietoja yhteydenotoista asiakaspalveluumme, asiakaspalvelun puhelutallenteita, sähköpostikeskusteluja ja chat-keskusteluita seitsemän kuukautta asiasi loppuun saattamisesta.

Palveluun kirjautumisessa käytetyn laitteiston ja selaimen versio-, asetus-sekä tunnistetietoja säilytetään 6 kuukautta tietojen rekisteröitymisestä.

Digi- ja väestötietoviraston kautta varmennettuja tunnistetietoja säilytetään viisi vuotta viranomaisvaatimuksista johtuen.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin lain määräämä osoitusvelvollisuus on voimassa.

Tietoturva ja riskienhallinta

Tietosuojatyö on riskilähtöistä. Riskejä tarkastellaan säännöllisesti ja niiden perusteella tehdään korjaavat toimenpiteet. Riskeistä raportoidaan ylimmälle johdolle. Tietoturva toimii tietosuojan periaatteiden toteutumisen mahdollistajana. Säännöllinen todentaminen, arviointi ja kehittäminen muodostavat toiminnan perusrungon.

 

Menettely tietosuojan vaarantuessa

Mikäli omavalvonnan tai ilmoituksen perusteella huomaamme tietosuojan vaarantuneen, teemme riskiarvion yksilön oikeuksien näkökulmasta. Vakavista tietosuojaloukkauksesta ilmoitamme henkilölle itselleen, viestintävirastoon, tietosuojaviranomaiselle ja poliisille.

 

Tiedottaminen Tämä politiikka on julkaistu 15min.fi Oy:n verkkosivuilla. Sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita palvelee 15min.fi.joensuu@gmail.com.

 

Tämä tietosuojapolitiikka astuu voimaan 13.10.2021. Pääjohtaja katselmoi asiakirjan vuosittain.

 

Stanislav Yurov

Pääjohtaja